L’actual composició de la Junta Directiva per al curs 2017-2018 és:

  • Presidenta: Luisa Peinado Bedmar
  • Secretària: Eva Gonzalez Asensio
  • Tresorera: Mercedes  Pérez Vaquera
  • 3 vocals